İş Yerinde Scrum: Scrum Kullanıcı Hikayeleri ile Planlama

  1. Çevikliği Öngörülebilir Kılmak: Yönetici Perspektifi

Geleneksel planlama yöntemleri, genellikle ayrıntılı ve uzun vadeli planlara dayanır. Bu yöntemler, projenin başında tüm gereksinimleri ve çıktıları tanımlamayı hedefler, ancak bu, sürekli değişen pazar koşullarında ve teknolojik yenilikler karşısında çoğu zaman yetersiz kalır. Öngörülemeyen değişikliklere adapte olma konusunda esnek olmayan bu planlar, projelerin zamanında ve bütçe dahilinde tamamlanmasını zorlaştırabilir.

Çevik Yöntemlerin Sunduğu Çözümler

Çevik yöntemler ise bu sorunlara çeşitli çözümler sunar:

 • Esneklik ve Uyumluluk: Çevik metodolojiler, sürekli geri bildirim ve iteratif gelişim döngüleri sayesinde değişen ihtiyaçlara hızlı bir şekilde uyum sağlar. Bu, projelerin güncel gereksinimleri karşılamasını ve zaman içinde daha verimli hale gelmesini sağlar.
 • Risk Yönetimi: Çevik yöntemler, riskleri erken tespit etmeye ve minimize etmeye odaklanır. Kısa süreli planlama döngüleri, problemlerin erken aşamada fark edilmesini ve hızlı çözüm geliştirilmesini kolaylaştırır.
 • Müşteri Odaklılık: Müşteri geri bildirimleri, projenin her aşamasında aktif olarak alınır ve bu bilgiler ışığında ürün geliştirilir. Bu, son ürünün müşteri beklentilerini daha iyi karşılamasını sağlar.

Yöneticilerin Çevik Projelere Güvenmesinin Önemi

Yöneticiler için çevik yöntemlere güvenmek, projelerin başarısını artırabilir. Çevik metodolojilerin sağladığı şeffaflık, projenin her aşamasında ilerlemenin ve sorunların net bir şekilde görülmesini sağlar. Bu da yöneticilere, projelerin durumu hakkında daha bilinçli kararlar verme imkanı sunar. Ayrıca, ekipler arası iletişimi ve işbirliğini teşvik ederek, tüm paydaşların projeye tam olarak dahil olmasını ve yüksek performans göstermesini sağlar.

Çevik Projelerin İşletmelere Sağladığı Faydalar

Çevik projelerin işletmelere sağladığı esneklik ve uyumluluk, aşağıdaki gibi somut faydalar sunar:

 • Ürün ve hizmetlerin daha hızlı geliştirilip piyasaya sürülmesi, rekabet avantajı sağlar.
 • Sürekli iyileştirmeler ve erken hata tespiti, gereksiz maliyetlerin önlenmesine yardımcı olur.
 • Müşteri ihtiyaçlarına hızla yanıt vermek ve ürünleri onların geri bildirimleriyle şekillendirmek, müşteri memnuniyetini ve sadakatini artırır.

Çevik yöntemler, modern iş dünyasının karmaşıklığına ve değişkenliğine cevap verebilen dinamik bir yapı sunar. Yöneticiler, bu yöntemleri benimseyerek işletmelerini daha rekabetçi ve uyumlu hale getirebilir.

2. Artımlı Teslimat: Çevik Proje Planlamasında Yeni Bir Yaklaşım

Çevik proje yönetiminin en önemli özelliklerinden biri artımlı teslimat yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, projeleri daha küçük, yönetilebilir ve fonksiyonel parçalara böler ve bu parçaları düzenli aralıklarla teslim eder.

Artımlı Teslimatın Tanımı

Artımlı teslimat, projeyi tamamlayıcı küçük bölümlere ayırma ve her bir bölümü bağımsız olarak geliştirip teslim etme pratiğidir. Her bir bölüm, işlevsel bir özellik veya ürünün bir parçasını temsil eder ve müşteriye sunulduktan sonra geri bildirim alınarak sonraki teslimatlar için gerekli düzenlemeler yapılır. Bu süreç, projenin başından sonuna kadar devam eder.

Waterfall ile Çevik Yöntemler Arasındaki Farklar

Waterfall Yöntemi:

Bu yöntemde fazlar sıralı bir şekilde ilerler. Gereksinimler belirlenir, tasarım yapılır, uygulama gerçekleştirilir, test edilir ve sonuçta ürün ortaya çıkar. Her aşama tamamlanmadan diğerine geçilmez. Değişiklik yapmak zordur çünkü tüm plan baştan sona detaylı bir şekilde belirlenmiştir.

Çevik Yöntemler:

İteratif ve artımlı bir yaklaşım benimser. Her iterasyon kendi içinde planlama, tasarım, uygulama ve değerlendirme faaliyetlerini içerir. Sürekli geri bildirim ve adaptasyon üzerine kuruludur. Değişen gereksinimlere hızlı bir şekilde uyum sağlama yeteneği sunar.

Artımlı Teslimatın Avantajları

 • Küçük parçalara bölünmüş işler, daha kolay yönetilir ve izlenir. Her bir teslimat, projenin sağlığı hakkında net bilgiler sağlar ve olası sorunlara erken müdahale şansı verir.
 • Müşteriler, projenin erken aşamalarından itibaren işlevsel ürün parçalarını görmeye ve kullanmaya başlar. Bu, müşterinin sürece daha fazla dahil olmasını sağlar ve onların ihtiyaçlarına göre hızlıca adaptasyon yapılmasına olanak tanır.
 • Her artımda, en önemli özellikler önceliklerimizdir ve erken teslim edilir, bu da projenin kritik bölümlerinin başarısız olma riskini azaltır.
 • Pazar koşulları veya teknolojik gereksinimlerde ki değişikliklere hızlı yanıt verme yeteneği sunar. Değişiklikler, projenin bir sonraki iterasyonunda hızla entegre edilebilir.
 • Her teslimat sonrası alınan geri bildirimlerle ürün sürekli olarak geliştirilir, böylece nihai ürün mümkün olan en yüksek kaliteye ulaşır.

Artımlı teslimat yaklaşımı, projeleri daha esnek, uyarlanabilir ve müşteri odaklı hale getirerek, günümüzün hızlı değişen iş ortamında hayati bir rol oynar. Bu yaklaşım, projelerin daha başarılı bir şekilde yönetilmesine ve sonuçlandırılmasına imkan tanırken, yöneticilere ve ekiplere süreci daha etkin bir şekilde kontrol etme olanağı sağlar.

3. Tahminlerle Planlama: Çevik Projelerde Belirsizliğin Yönetimi

Tahmin yapmak, özellikle karmaşık ve dinamik projelerde, her zaman belirli bir belirsizlik derecesi ile birlikte gelir. Proje yönetiminde belirsizliklerle başa çıkabilmek için etkili stratejilerin ve metodolojilerin kullanılması gerekmektedir. Bu bağlamda “Belirsizlik Konisi” (Cone of Uncertainty) kavramı ve çevik metodolojinin bu belirsizliklere nasıl yaklaştığı önemli bir konudur.

Belirsizlik Konisi (Cone of Uncertainty)

Belirsizlik Konisi, projenin başlangıcında, projenin gereksinimleri ve kapsamı hakkında sınırlı bilgiye sahip olunduğu için tahminlerin büyük bir belirsizlik içerdiğini gösterir. Proje ilerledikçe, ek bilgiler edinilir, gereksinimler daha netleşir ve projenin gerçek durumu daha iyi anlaşılır. Bu süreçte, koni şeklindeki belirsizlik alanı daralır ve tahminler daha doğru ve güvenilir hale gelir.

Proje başlangıcında yapılan tahminler, genellikle gerçekleşen sonuçlardan büyük ölçüde sapabilir. Örneğin, bir projenin maliyeti veya tamamlanma süresi başlangıçta %75 ile %400 arasında bir sapma gösterebilir. Ancak, proje ilerledikçe ve daha fazla bilgi edinildikçe, bu sapma oranı azalır.

Çevik Metodolojinin Belirsizliklerle Başa Çıkma Stratejileri

Çevik metodoloji, belirsizliklerle başa çıkma konusunda etkili bir yaklaşım sunar:

 • Çevik yöntemle çalışanlar, projeyi kısa geliştirme döngüleri (sprintler) halinde ele alır. Her sprint sonunda, çalışan bir ürün veya ürün parçası teslim edilir. Bu yaklaşım, erken ve sık teslimatları teşvik ederek, belirsizlikleri azaltmaya ve tahminlerin doğruluğunu artırmaya yardımcı olur.
 • Çevik ekipler, müşteriler ve diğer paydaşlardan sürekli geri bildirim alır. Bu geri bildirimler, projenin mevcut durumunu değerlendirme ve gerektiğinde rotayı düzeltme fırsatı sunar.
 • Çevik metodoloji, değişikliklere hızlıca uyum sağlama yeteneği üzerine kuruludur. Proje ilerledikçe elde edilen yeni bilgiler, projenin yönünün değiştirilmesine veya planların güncellenmesine izin verir.
 • Çevik yaklaşım, tüm takım üyelerinin projenin mevcut durumu hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar. Bu şeffaflık, daha bilinçli tahminler yapılmasına olanak tanır ve projenin sağlığı üzerine net bir görünüm sunar.

Çevik metodoloji, proje yönetimindeki belirsizliklerle başa çıkmak için dinamik bir çerçeve sunar. Belirsizlik Konisi kavramını göz önünde bulundurarak, çevik ekipler proje ilerledikçe tahminlerini sürekli olarak gözden geçirir ve günceller. Bu süreç, projelerin daha başarılı ve öngörülebilir olmasını sağlar, aynı zamanda riskleri minimize eder ve müşteri memnuniyetini artırır.

4. Çevik Proje Yönetiminde Kullanıcı Rolleri ve Üç C Yaklaşımı

Çevik proje yönetiminde, kullanıcı rolleri ve “Üç C” (Card, Conversation, Confirmation) yöntemi, projelerin etkili bir şekilde ilerlemesini ve müşteri değerinin maksimize edilmesini sağlamak için temel araçlardır. Bu yaklaşımların doğru uygulanması, projenin başarısında büyük bir rol oynar.

Kullanıcı Rolleri (User Roles)

Çevik metodolojilerde, kullanıcı rolleri projenin hedef kitlesini temsil eder ve bu roller, kullanıcı hikayeleri (user stories) yazılırken temel alınır. Kullanıcı rolleri, gerçek kişilerin veya kullanıcı gruplarının ihtiyaçlarını, davranışlarını ve hedeflerini temsil eder. Bu roller, ürün sahibi (product owner) tarafından belirlenir ve projenin her aşamasında ön planda tutulur. Rollerin doğru tanımlanması, ürünün son kullanıcılarının gerçek ihtiyaçlarını daha iyi yansıtmasını ve müşteri odaklı bir geliştirme sürecini destekler.

Üç C (Card, Conversation, Confirmation)

“Üç C” yöntemi, kullanıcı hikayelerinin etkili bir şekilde geliştirilmesi ve uygulanması için bir çerçeve sunar:

Card (Kart): Her kullanıcı hikayesi, genellikle bir kart üzerine yazılır. Kart, hikayenin kısa bir özeti, kimin için yapıldığını (rol), ne yapıldığını ve neden yapıldığını içerir. Kartlar, hikayelerin görsel bir temsili olarak kullanılır ve kolay erişim ve organizasyon sağlar.

 • Özet
 • Rol
 • Ne Yapılacak?
 • Neden Yapılacak?

Conversation (Konuşma): Kart üzerindeki bilgiler, projeye dahil olan herkes arasında sürekli bir diyalog başlatır. Bu konuşmalar sırasında, hikayenin detayları açıklığa kavuşturulur, gereksinimler ve beklentiler netleştirilir. Bu süreç, ekibin hikayenin tüm yönlerini anlamasını ve üzerinde uzlaşmasını sağlar.

Confirmation (Onay): Hikayenin başarıyla tamamlandığını doğrulamak için kabul kriterleri önceden belirlenir. Bu kriterler, hikayenin ne zaman tamamlandığına dair net bir anlaşmayı temsil eder ve test süreçleri bu kriterlere göre düzenlenir.

Dikkatinizi Çekebilir: Hızlı Değer Teslimi: Agile ile Kullanıcı Hikayeleri Nasıl Optimize Edilir?

Ürün Sahibinin Rolü

Ürün sahibi, müşteri değerini en iyi şekilde temsil eden kullanıcı hikayelerini yazmakla sorumludur. Bu kişi, projenin vizyonunu belirler ve kullanıcıların ihtiyaçlarını en iyi şekilde anlamak için sürekli olarak müşterilerle ve diğer paydaşlarla iletişim halindedir. Ürün sahibi, hikayelerin önceliklendirilmesini sağlar ve hikayelerin değerlendirilmesi ve kabulü sırasında kritik bir rol oynar.

Ekip Tarafından Hikayelerin Ele Alınması

Ekip, ürün sahibi tarafından oluşturulan hikayeleri alır ve bunları teslim edilebilir ürün özelliklerine dönüştürmek için çalışır. Her sprint başında, hangi hikayelerin ele alınacağına karar verilir. Ekip, hikayeler üzerinde işbirliği yapar, problemleri çözer ve sürekli olarak ürün sahibiyle iletişimde bulunarak hikayelerin doğru bir şekilde uygulandığından emin olur. Ekip, ayrıca hikayelerin onay kriterlerini karşıladığını doğrulamak için testler yapar.

Bu süreçlerin tümü, çevik projelerde etkili bir iş akışı ve müşteri memnuniyetinin sürekli iyileştirilmesi için kritik öneme sahiptir.

5. Etkili Kullanıcı Hikayeleri Yazma: INVEST Prensipleri

Çevik yazılım geliştirme sürecinde kullanıcı hikayeleri, ürün gereksinimlerini anlamak ve iletmek için kritik bir araçtır. Bu hikayeleri etkili bir şekilde yazmak için kullanılan “INVEST” prensipleri, kullanıcı hikayelerinin her birinin bağımsız, müzakere edilebilir, değerli, tahmin edilebilir, küçük ve test edilebilir olmasını öngörür. Bu prensipler, hikayelerin etkili bir şekilde işlenmesini ve yönetilmesini sağlar. Şimdi bu prensipleri detaylı bir şekilde inceleyelim:

1. Independent (Bağımsız),

Kullanıcı hikayeleri birbirlerine bağımlı olmamalıdır. Bağımsız hikayeler, planlama ve uygulama sürecinde daha fazla esneklik sağlar.
Not: Her hikaye, diğer hikayelerin tamamlanmasına gerek kalmadan geliştirilebilir ve değerlendirilebilir olmalıdır. Bağımlılıklar minimize edilmeli veya yönetilmelidir.

2. Negotiable (Müzakere Edilebilir)

Hikayeler, aşırı detaylandırılmadan yazılmalıdır, böylece geliştirme sırasında ekibin yaratıcılığını ve problem çözme yeteneğini teşvik edecek şekilde detaylandırılabilir ve değiştirilebilir olmalıdır.
Not: Hikayeler, gereksinimlerin ana hatlarını belirtirken esnek olmalıdır. Ekip, müşteri veya ürün sahibi ile birlikte hikayeyi detaylandırırken, projenin gereksinimlerine en uygun çözümleri tartışabilir.

3. Valuable (Değerli)

Her kullanıcı hikayesi, son kullanıcı veya iş için açık ve ölçülebilir değer sağlamalıdır.
Not: Hikayeler, müşterinin ihtiyaçlarını doğrudan karşılamalıdır. Hikayelerin değerli olmasını sağlamak için, ürün sahibi tarafından önceliklendirme yapılırken iş veya kullanıcı perspektifinden faydalar net bir şekilde tanımlanmalıdır.

4. Estimable (Tahmin Edilebilir)

Hikayenin boyutu veya karmaşıklığı yeterince iyi anlaşılmış olmalı ki, ekip tarafından makul bir doğrulukla zaman ve çaba açısından tahmin edilebilsin.
Not: Hikayeler yeterli bilgi içermeli, ancak çok karmaşık olmamalıdır. Ekip, gereken işi ve süreyi makul bir kesinlikle tahmin edebilmeli. Eğer bir hikaye tahmin edilemiyorsa, daha küçük parçalara bölünmelidir.

5. Small (Küçük)

Hikayeler, bir veya birkaç iterasyon içinde tamamlanabilecek kadar küçük olmalıdır.
Not: Büyük hikayeler, yönetilebilir parçalara bölünmelidir. Bu, riskleri azaltır, tahminleri kolaylaştırır ve erken ve sık teslimatları mümkün kılar.

6. Testable (Test Edilebilir)

Hikayenin başarıyla tamamlandığını kanıtlamak için objektif test kriterleri belirlenebilmelidir.
Not: Her hikaye, başarının ne anlama geldiğini açıkça belirten test edilebilir kriterlere sahip olmalıdır. Bu, kalitenin korunmasını ve müşteri beklentilerinin karşılanmasını sağlar.
INVEST prensiplerini kullanıcı hikayeleri yazarken uygulamak, projenin daha düzenli ilerlemesini sağlar, süreçleri optimize eder ve son ürünün kalitesini artırır.

6. Çevik Projelerde Temalar ve Epicler ile Gruplama

Çevik projelerde, büyük ve karmaşık iş yüklerini yönetmek için temalar, destanlar (epics) ve kullanıcı hikayeleri gibi kavramlar kullanılır. Bu yapılar, projeyi anlamayı ve yönetmeyi kolaylaştırır, iş yükünü organize eder ve ekiplerin odaklanmasını sağlar. Ayrıca, F.E.E.D.B.A.C.K metodolojisi, büyük hikayeleri daha küçük, yönetilebilir parçalara ayırma sürecini destekler.

Temalar, Destanlar ve Kullanıcı Hikayeleri

 1. Temalar: Temalar, projenin en geniş kategorisidir ve projenin ana hedeflerini veya işlevlerini temsil eder. Bir tema, birden fazla epic içerebilir ve genellikle bir projenin stratejik yönünü belirler.
 2. Destanlar (Epics): Epic’ler, bir tema altında gruplanan büyük, geniş kapsamlı işlerdir. Bir destan, spesifik bir işlevsellik veya iş gereksinimi ile ilgili olabilir ve genellikle birden fazla kullanıcı hikayesine bölünebilir. Destanlar, projenin daha derinlemesine işlenmesini gerektiren kısımlarını kapsar.
 3. Kullanıcı Hikayeleri: Kullanıcı hikayeleri, destanların spesifik gereksinimlerini karşılayacak şekilde detaylandırılır ve genellikle bir veya birkaç iterasyonda tamamlanabilir boyutta olmalıdır.

F.E.E.D.B.A.C.K Yöntemi

F.E.E.D.B.A.C.K yaklaşımı, büyük hikayeleri daha küçük ve yönetilebilir parçalara bölmek için kullanılır:

 • F – Flat (Düz): Karmaşık yapılar yerine düz ve basit hikayeler oluşturun.
 • E – Estimable (Tahmin Edilebilir): Hikayeler tahmin edilebilir büyüklükte olmalıdır.
 • E – Emergent (Ortaya Çıkan): Hikayeler, projenin gereksinimlerine göre ortaya çıkar ve gelişir.
 • D – Divisible (Bölünebilir): Büyük hikayeler, daha küçük ve yönetilebilir parçalara ayrılmalıdır.
 • B – Business Value (İş Değeri): Her hikaye açık iş değeri taşımalıdır.
 • A – Acceptance Criteria (Kabul Kriterleri): Her hikaye, başarıyı ölçmek için net kabul kriterlerine sahip olmalıdır.
 • C – Customer-Centric (Müşteri Merkezli): Hikayeler, müşterinin ihtiyaçlarına odaklanmalıdır.
 • K – Knowledge Gap (Bilgi Boşluğu): Bilgi eksiklikleri tanımlanmalı ve bu boşluklar, hikayeler aracılığıyla doldurulmalıdır.

Epic’lerin Yönetimi

Büyük projelerin başarılı bir şekilde tamamlanmasında kritik bir role sahiptir.

 1. Destanları Küçük Hikayelere Ayırma: Her epic, onu oluşturan küçük kullanıcı hikayelerine ayrılmalıdır. Bu, detayların daha iyi yönetilmesini sağlar ve ilerlemenin daha kolay izlenmesine olanak tanır.
 2. Önceliklendirme: Destanlar ve onların altındaki hikayeler, iş değerine göre önceliklendirilmelidir. Bu, en önemli işlerin önce ele alınmasını sağlar.
 3. Sürekli Gözden Geçirme: Destanların ilerlemesi sürekli olarak gözden geçirilmeli ve gerektiğinde ayarlamalar yapılmalıdır. Bu, projenin dinamik değişikliklere uyum sağlamasını ve verimli ilerlemesini sağlar.
 4. Şeffaflık ve İletişim: Destanların durumu, tüm ekip üyeleri ve paydaşlarla düzenli olarak paylaşılmalıdır. Bu, herkesin projenin genel durumu hakkında bilgi sahibi olmasını ve gerekirse katkıda bulunmasını sağlar.

Bu stratejiler ve yöntemler kullanılarak, büyük ve karmaşık projeler daha yönetilebilir ve başarılı hale getirilebilir.

Dikkatinizi Çekebilir: Liderlik İletişim Becerilerini Geliştirme: Etkili Bir Lider Olmanın Anahtarı

7. Çevik Proje Yönetiminde Planlama Tahmini

Planlama tahmini, çevik projelerde iş yükü ve süreçlerin yönetimi için kullanılan bir tahmin ve değerlendirme yöntemidir. Bu yöntem, özellikle çevik yazılım geliştirme süreçlerinde, projelerin süresini ve gerektirdiği çabayı tahmin etmek için kullanılır. Planlama tahmini, grup düşüncesi (groupthink) problemleri ile başa çıkmak ve ekip içi iletişimi güçlendirmek için özellikle yararlıdır.

Planlama Tahmini Nasıl Yapılır?

Planlama tahmini süreci, genellikle şu adımları içerir:

 1. Görev Tanımı: Ürün sahibi veya projeyi yöneten kişi, tahmin edilmesi gereken görev veya kullanıcı hikayesini açıklar.
 2. Bağımsız Tahmin: Her ekip üyesi, görevin tamamlanması için gereken çabayı bağımsız olarak değerlendirir. Bu, genellikle sayısal veya göreceli birimler (örneğin, gün, saat, puan) kullanılarak yapılır.
 3. Tahminlerin Paylaşılması: Ekip üyeleri tahminlerini açıklar ve neden bu tahminde bulunduklarını tartışır.
 4. Tartışma ve İkinci Tur Tahmin: Farklı tahminler arasında önemli farklar varsa, nedenleri tartışılır ve fikir ayrılıkları çözümlenmeye çalışılır. Ekip üyeleri, tartışmalar sonucunda yeni bir tur tahmin yapabilir.
 5. Ortak Karara Varma: Ekip, ortak bir tahmine ulaşmak için çalışır. Bu, bazen birkaç tur tartışma ve yeniden tahmin yapılmasını gerektirebilir.

Grup Düşüncesi ile Başa Çıkma

Planlama tahmini, grup düşüncesinin üstesinden gelmek için etkili yöntemler sunar:

 • Bağımsız Tahminler: Her ekip üyesinin bağımsız olarak tahmin yapması, bir kişi veya dominant bir grup fikrinin tüm karar sürecini etkilemesini önler.
 • Açık Tartışma: Her tahminin ardındaki düşüncelerin açıkça ifade edilmesi, ekip üyelerinin birbirlerini daha iyi anlamasını sağlar ve çeşitli perspektiflerin ortaya çıkmasına yardımcı olur.
 • Demokratik Süreç: Her ekip üyesi, tahmin sürecine eşit katkıda bulunur, bu da ekip içinde sağlıklı bir dinamik oluşturur ve herkesin sesinin duyulmasını sağlar.

Ekip İçi İletişimi ve Tahminlerin Doğruluğunu Artırma

Planlama tahmini, ekip içi iletişimi güçlendirir çünkü:

 • Karşılıklı Anlayışı Teşvik Eder: Ekip üyeleri birbirlerinin bakış açılarını dinler ve anlamaya çalışır.
 • Sürekli Geri Bildirim Sağlar: Tahmin süreci, projenin ilerleyen aşamalarında sürekli olarak tekrarlanır, bu da sürekli geri bildirim ve adaptasyonu teşvik eder.
 • Güven Oluşturur: Ekip üyeleri, karar süreçlerinde birlikte çalışarak birbirlerine olan güvenlerini artırır.

Planlama tahmini yönetimi, projenin başarılı bir şekilde yürütülmesi için kritik bir rol oynar. Bu yöntem, projelerin daha doğru bir şekilde planlanmasını, risklerin azaltılmasını ve projenin zamanında tamamlanmasını sağlamak için gerekli araçları sunar. Bu süreç, çevik yaklaşımların temel prensiplerinden biri olan adaptasyon ve sürekli iyileştirme fikirlerini destekler.

Dikkatinizi Çekebilir: Daha İyi Kararlar Almak: İş Dünyasında Soru Hazırlama Teknikleri

8. Çevik Proje Yönetiminde Hız Hesaplama

Çevik projelerde “hız” (velocity), bir ekip tarafından belirli bir zaman diliminde (genellikle bir sprint) tamamlanabilen iş miktarını ölçmek için kullanılan bir metriktir. Bu metrik, ekip performansını değerlendirmek, gelecekteki sprintler için tahminler yapmak ve projenin genel ilerleyişini izlemek için önemli bir araçtır.

Hızın Kullanımı ve Hesaplanması

Hız genellikle “hikaye puanı” veya benzeri bir birimle ölçülür. Bir ekip, her bir kullanıcı hikayesi veya görev için belirli puanlar atar. Bu puanlar, işin karmaşıklığını, çabayı ve gereken zamanı yansıtır. Hız, bir sprint sonunda tamamlanan tüm görevlerin puanlarının toplamı olarak hesaplanır. Örneğin, bir sprintte ekip 8, 3 ve 5 puanlık üç hikaye tamamlamışsa, sprintin hızı 16 puan olur.

Hızın Hesaplanması:

Hız=∑(tamamlanan hikaye puanları)\text{Hız} = \sum (\text{tamamlanan hikaye puanları})

Bu hesaplama, birkaç sprint boyunca yapılır ve ortalama alınarak ekip hızının bir tahmini elde edilir. Bu ortalama hız, projenin kalan kısmı için iş yükü tahminlerinde ve zaman çizelgesi planlamasında kullanılabilir.

Hızın Projelerin İlerleyişini İzleme ve Ekip Performansını Değerlendirme Etkisi

 1. Tahmin Doğruluğunu Artırma: Ekip hızı, gelecekteki sprintler için daha doğru tahminler yapılmasına olanak tanır. Önceki sprintlerdeki hızı göz önünde bulundurarak, ekip hangi görevlerin ve hikayelerin yeni sprintte tamamlanabileceğini daha iyi tahmin edebilir.
 2. Kapasite Planlaması: Hız, ekibin belirli bir zaman dilimi içinde ne kadar iş yapabileceğini gösterdiği için, kapasite planlaması ve kaynak yönetimi açısından kritik bir metriktir.
 3. Performans Değerlendirmesi: Sprintler arasındaki hız değişikliklerini analiz ederek, ekibin verimliliğindeki artışlar veya azalmalar hakkında bilgi edinilebilir. Ayrıca, ekip üyelerinin eğitim ve mentorluk ihtiyaçları gibi alanlarda gelişim fırsatları belirlenebilir.

Hızın Yanlış Kullanımının Projeler Üzerindeki Etkileri

 1. Kalite Sorunları: Ekip üyeleri, yalnızca hızı artırmaya odaklanırsa, bu durum kaliteyi göz ardı etmelerine neden olabilir. Hızın artması, bazen test süreçlerinin aceleye getirilmesi veya kod kalitesinin düşmesi gibi sonuçlar doğurabilir.
 2. Gerçekçi Olmayan Beklentiler: Yöneticiler, hız metriğini yanlış yorumlayarak, ekip üyelerinden sürekli olarak daha yüksek performans bekleyebilir. Bu, sürekli artan iş yükü ve stres seviyesiyle sonuçlanabilir.
 3. Motivasyon Kaybı: Ekip üyeleri hızı bir performans ölçütü olarak algılarsa, bu durum işbirliği ve takım ruhunu zedeleyebilir. Üyeler arası rekabet, takım dinamiklerini olumsuz etkileyebilir.
 4. Kısa Vadeli Odak: Hız, projenin uzun vadeli hedefleri yerine kısa vadeli sonuçlara odaklanılmasına neden olabilir. Bu, projenin genel stratejisini ve kalitesini olumsuz etkileyebilir.

Hız, çevik projelerde kullanışlı bir metrik olmakla birlikte, bu metriğin doğru bir şekilde anlaşılması ve kullanılması gerekmektedir. Ekip performansını objektif bir şekilde değerlendirmek ve projenin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlamak için hızın yanı sıra diğer faktörlerin de dikkate alınması önemlidir.

9. Sprint Planlama: Çevik Proje Yönetiminde Etkin Sprintler Oluşturma

Sprint planlaması, çevik metodolojinin önemli bir parçasıdır ve projelerin başarılı bir şekilde yönetilmesine katkıda bulunur. Sprint planlaması, ekiplerin kısa süreli çalışma dönemleri (sprintler) için hedefler belirlemesine ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli işleri tanımlamasına olanak tanır. İşte sprint planlamasının adımları ve önemi:

Sprint Planlamasının Adımları

 1. Sprint Hedefinin Belirlenmesi:
  • Sprint planlama toplantısında, ürün sahibi (Product Owner) sprint boyunca gerçekleştirilmesi gereken hedefi tanımlar. Bu hedef, sprint sonunda elde edilmesi gereken somut bir çıktıyı temsil eder.
 2. Sprint Backlog’un Oluşturulması:
  • Sprint backlog, sprint boyunca tamamlanacak işlerin (user stories, tasks) listesidir. Ürün sahibi ve geliştirme ekibi birlikte çalışarak, ürün backlog’undan sprint için en önemli ve öncelikli işleri seçer.
 3. Görevlerin Dağıtılması:
  • Geliştirme ekibi, seçilen user story’leri daha küçük ve yönetilebilir görevlere böler. Her bir görev, bir veya birkaç gün içinde tamamlanabilecek büyüklükte olmalıdır.
 4. Zaman Tahminleri ve Kapasite Planlaması:
  • Ekip, her bir görevin tamamlanması için gereken süreyi tahmin eder ve bu tahminleri sprint boyunca kullanılabilir kapasiteleri ile karşılaştırır. Bu, ekibin sprint boyunca ne kadar iş yükü alabileceğini belirlemelerine yardımcı olur.
 5. Sprint Planının Onaylanması:
  • Planlanan işler ve tahmin edilen süreler doğrultusunda sprint planı onaylanır. Ekip, sprint boyunca bu planı takip ederek hedefe ulaşmayı amaçlar.

Sprint Backlog ve Görev Panoları

Sprint Backlog: Sprint backlog, sprint boyunca tamamlanacak işlerin listesidir. Bu liste, ürün backlog’undan seçilen ve sprint boyunca üzerinde çalışılacak user story’leri içerir. Sprint backlog, sprint hedefini gerçekleştirmek için gerekli olan tüm işleri tanımlar.

Görev Panoları: Görev panoları, ekip üyelerinin sprint boyunca işleri görsel olarak takip etmelerine yardımcı olan araçlardır. Genellikle dört ana sütun içerir: “To Do” (Yapılacaklar), “In Progress” (Devam Edenler), “In Review” (İncelemede) ve “Done” (Tamamlananlar). Her bir görev, bu sütunlar arasında ilerlerken ekip üyeleri işleri daha kolay takip edebilir ve koordinasyon sağlayabilir.

Görev panolarının kullanımı:

 • Görselleştirme: İşlerin görselleştirilmesi, ekip üyelerinin iş akışını daha iyi anlamalarına ve süreci takip etmelerine yardımcı olur.
 • Şeffaflık: Görev panoları, tüm ekip üyelerinin proje durumunu ve ilerleyişini açıkça görmelerini sağlar.
 • Koordinasyon: Ekip üyeleri, görev panosunu kullanarak hangi işlerin kimin tarafından yapıldığını ve hangi aşamada olduğunu görebilir, böylece işbirliği ve koordinasyon kolaylaşır.

Sprintlerin Oluşturulması ve Ekip Çalışması

Sprintler genellikle 1 ila 4 hafta arasında süren kısa çalışma dönemleridir. Sprintlerin oluşturulması ve ekip çalışması şu şekilde gerçekleşir:

 1. Sprint Planlama Toplantısı:
  • Sprint başlamadan önce, ekip sprint planlama toplantısı düzenler. Bu toplantıda, sprint hedefi belirlenir ve sprint backlog oluşturulur.
 2. Günlük Stand-up Toplantıları:
  • Her gün, ekip üyeleri kısa stand-up toplantıları yapar. Bu toplantılarda, herkes dünkü çalışmaları, bugünkü planları ve karşılaşılan engelleri paylaşır.
 3. Sprint İçindeki Çalışma:
  • Ekip üyeleri, sprint backlog’daki işleri tamamlamak için birlikte çalışır. Görevler, görev panosunda ilerletilir ve her bir görev tamamlandığında “Done” sütununa taşınır.
 4. Sprint İnceleme ve Retrospektif:
  • Sprint sonunda, ekip sprint inceleme toplantısı yapar ve sprint boyunca tamamlanan işleri paydaşlarla gözden geçirir. Ardından, sprint retrospektif toplantısı düzenlenir ve ekip, nelerin iyi gittiğini, nelerin geliştirilebileceğini değerlendirir.

Önem ve Faydalar

 • Odaklanmış Çalışma: Sprintler, ekiplerin kısa dönemli hedeflere odaklanmalarını sağlar, bu da daha yüksek verimlilik ve etkili sonuçlar doğurur.
 • Esneklik: Çevik metodolojinin doğası gereği, ekipler sprintler arasında değişikliklere hızla uyum sağlayabilir.
 • Şeffaflık ve İzlenebilirlik: Görev panoları ve günlük stand-up toplantıları, projenin ilerleyişini sürekli olarak izlemeyi ve gerektiğinde müdahale etmeyi kolaylaştırır.
 • Sürekli İyileştirme: Sprint retrospektifleri, ekiplerin sürekli olarak süreçlerini değerlendirmelerine ve iyileştirmelerine olanak tanır.

10. Çevik Projelerde Kabul Edilebilir Dokümantasyon Üretmek

Çevik manifesto, yazılım geliştirme süreçlerinde belirli değerleri ve prensipleri vurgular. Bu değerlerden biri, “kapsamlı dokümantasyondan ziyade çalışan yazılımı” tercih etmektir. Ancak bu, dokümantasyonun önemsiz olduğu anlamına gelmez. Çevik projelerde, dokümantasyonun yeterli ve gereksiz olmaması için dengeli bir yaklaşım benimsenir.

Çevik Dokümantasyon Prensipleri

Çevik projelerde dokümantasyon oluştururken dikkate alınması gereken bazı temel prensipler şunlardır:

 1. Gereklilik Odaklı Dokümantasyon: Yalnızca projenin başarılı yürütülmesi için zorunlu olan dokümanlar oluşturulmalıdır. Bu, sürecin gereksiz yere yavaşlamasını ve kaynak israfını önler.
 2. Canlı Dokümantasyon: Dokümantasyon, projenin güncel durumunu yansıtacak şekilde sürekli güncellenmelidir. Bu, dokümanların zamanla eskimesini ve yanıltıcı olmasını önler.
 3. Kullanıcı ve Bakım Odaklı: Dokümantasyon, son kullanıcılar ve sistem bakımı yapanlar için anlaşılır ve yararlı olmalıdır. Teknik detaylar kadar, sistem nasıl kullanılır ve bakımı nasıl yapılır gibi konulara da yer verilmelidir.
 4. Erişilebilir ve Anlaşılır: Dokümantasyon kolay erişilebilir ve hedef kitle tarafından kolayca anlaşılabilir olmalıdır.

Yeterli ve Gerekli Dokümantasyonun Oluşturulması

Çevik projelerde, dokümantasyonun yeterli ve gerekli olması için şu adımlar izlenebilir:

 1. İhtiyaçları Belirleme: Projede hangi dokümantasyonun gerçekten gerekli olduğunu belirlemek için tüm paydaşlarla iletişim kurun. Bu, gereksiz dokümantasyondan kaçınmanın ilk adımıdır.
 2. Esneklik: Dokümantasyonun esnek ve evrilmeye açık olması gerekir. Proje ilerledikçe dokümantasyonun da değişebilmesi, projenin mevcut durumunu doğru bir şekilde yansıtmasını sağlar.
 3. Araç Kullanımı: Çevik dokümantasyon süreçlerini destekleyen araçlardan yararlanın. Örneğin, wiki sayfaları, çevrimiçi dokümantasyon araçları ve sürüm kontrol sistemleri, dokümanların güncel tutulmasına ve kolay erişim sağlanmasına yardımcı olur.

Dokümantasyonun Proje İlerleyişine Katkısı

 1. Bilgi Paylaşımı: İyi hazırlanmış dokümantasyon, yeni ekip üyelerinin projeye hızlı bir şekilde adapte olmasına ve mevcut üyelerin bilgiye kolay erişimine olanak tanır.
 2. Risk Yönetimi: Dokümantasyon, projenin kritik bilgilerini kayıt altına alır ve olası personel değişiklikleri veya bilgi kaybı gibi risklerin üstesinden gelinmesine yardımcı olur.
 3. Standartlar ve Uyum: Özellikle düzenlenmiş sektörlerde, dokümantasyon uyum ve denetim gereksinimlerini karşılamak için hayati öneme sahiptir.

Gereksiz Dokümantasyondan Kaçınma

 1. Değerlendirme: Dokümantasyonun her parçasını, projeye somut bir değer katıp katmadığını değerlendirerek oluşturun.
 2. Sürekli Gözden Geçirme: Dokümantasyonu düzenli olarak gözden geçirin ve güncel olmayan veya artık kullanılmayan bilgileri temizleyin.
 3. Paydaşlarla İletişim: Dokümantasyonun faydalı ve gereksinimlere uygun olup olmadığını sürekli olarak paydaşlarla değerlendirin.

Çevik dokümantasyon, projenin ihtiyaçlarına göre esnek ve ölçülü bir şekilde uygulanmalıdır. Bu, projenin başarılı ve verimli bir şekilde ilerlemesini sağlarken, gereksiz iş yükü ve karmaşıklıktan kaçınmaya yardımcı olur.

Related articles

Liderlik İletişim Becerilerini Geliştirme: Etkili Bir Lider Olmanın Anahtarı

İletişim, liderliğin temel taşlarından biridir. Eğitimci ve yazar Colleen...

Daha İyi Kararlar Almak: İş Dünyasında Soru Hazırlama Teknikleri

Karar verme süreci, iş dünyasının en kritik dinamiklerinden biridir....

Scrum Sürecinde Eisenhower Matrisi Nasıl Kullanılır

Agile yöntemde Scrum ile proje geliştirme sürecinde, Eisenhower Matrisi'nin...

Kullanıcı Hikaye Nasıl Yazılır?

Kullanıcı hikayelerini yazmak için farklı şablonlar ve konseptler...

Hızlı Değer Teslimi: Agile ile Kullanıcı Hikayeleri Nasıl Optimize Edilir?

Modern yazılım geliştirme süreçleri, müşteri ihtiyaçlarını hızla karşılamak ve...

Case Studies