Scrum Sürecinde Eisenhower Matrisi Nasıl Kullanılır

Agile yöntemde Scrum ile proje geliştirme sürecinde, Eisenhower Matrisi’nin etkili bir şekilde kullanılması, özellikle görev önceliklendirme ve zaman yönetimi açısından oldukça yararlı olabilir. Scrum yöntemi ile proje yönetimi gerçekleştirildiğinde kısa süreli sprintler halinde çalışılarak, sürekli iyileştirme yapılır. Eisenhower Matrisi, bu sprintler içinde hangi görevlerin öncelikli olduğunu belirlemek için kullanılabilir.

Eisenhower Matrisi’nin Kullanımı için Dikkat Edilmesi Gereken Aşamalar:

1. Sprint Planlama

Sprint planlama toplantısında, takım önümüzdeki sprint dönemi için hangi işlerin yapılacağını belirler. Bu aşamada, Eisenhower Matrisi, işleri “Önemli/Acil”, “Önemli/Acil Değil”, “Acil/Önemli Değil” ve “Ne Acil Ne de Önemli” olarak sınıflandırmak için kullanılabilir. Önemli ve acil işler, sprint içinde öncelikli olarak ele alınmalıdır.

Eisenhower Matrix Template in Word and Google Docs

2. Günlük Scrum

Günlük olarak yapılan kısa toplantılarda, takım üyeleri ne üzerinde çalıştıklarını, ne üzerinde çalışacaklarını ve karşılaştıkları engelleri paylaşırlar. Bu aşamada, Eisenhower Matrisi günlük öncelikleri belirlemek ve o gün için “yapılacaklar” listesini optimize etmek için kullanılabilir.

3. Sprint Gözden Geçirme

Sprint sonunda yapılan gözden geçirme toplantısında, tamamlanan işler gözden geçirilir ve ürün sahibi (product owner) tarafından geri bildirim alınır. Eisenhower Matrisi, tamamlanan işlerin önemini ve aciliyetini değerlendirme ve gelecek sprintler için öğrenilen dersler çıkarma konusunda yardımcı olabilir.

4. Sprint Retrospektifi

Sprint retrospektifi, takımın süreçleri nasıl iyileştirebileceğini tartıştığı bir toplantıdır. Bu toplantıda, Eisenhower Matrisi ile önceliklendirme ve zaman yönetimi pratiklerinin nasıl geliştirilebileceği konusunda derinlemesine analiz yapılabilir. Özellikle “Acil ama Önemli Değil” ve “Ne Acil Ne de Önemli” kategorilerine düşen görevlerin azaltılması üzerine odaklanılabilir. Aslında bekleyen işlere göz atılabilir.

Sprint içerisinde döküman olarak veya tecrübenizle zihninizden kullandığınız matrisi sürekli olarak güncelleyin ve sprintler arasında önceliklerin nasıl değiştiğini değerlendirin. Çünkü Agile ve Scrum esnekliği teşvik eder. Öncelikler değişebilir, bu yüzden matrisi zihninizden kullanmak yerine dinamik bir araç olarak kullanın ve duruma göre ayarlamalar yapın. Eisenhower Matrisi’nin kullanımını bir takım çabası olarak görün. Tüm takım üyelerinin matrise katkıda bulunmasını ve görev önceliklendirmesini anlamasını sağlayın.

Eisenhower Matrisi, Scrum sürecindeki görev önceliklendirme ve zaman yönetimi için güçlü bir araç olabilir ve takımın üretkenliğini ve etkinliğini artırmaya yardımcı olur.

Örnek olarak Jira’da Eisenhower Matrisi’ni entegre etmek için özel bir eklentiye ihtiyaç duymadan, mevcut işlevselliklerle de bunu başarabilirsiniz. Jira’da Kanban veya Scrum kullanırken Eisenhower Matrisi’ni entegre etme yolları:

1. Etiketleme ve Label Kullanımı:
Jira’da görevlerinize “Acil”, “Önemli”, “Acil Değil” ve “Önemli Değil” gibi etiketler ekleyerek Eisenhower Matrisi’ni uygulayabilirsiniz. Görevleri oluştururken veya düzenlerken bu etiketleri kullanarak, her görevin öncelik seviyesini belirginleştirin.

2. Board Düzenlemesi:
– Kanban: Kanban board’ınızda dört farklı sütun oluşturarak her birini bir Eisenhower kategorisine atayabilirsiniz (Örneğin: Acil & Önemli, Önemli Ama Acil Değil vb.). Görev kartlarını bu sütunlar arasında taşıyarak görsel bir önceliklendirme yapabilirsiniz.

– Scrum: Scrum board’unuzda, hali hazırda bir akış var ise  backlog öğelerini bu etiketlere göre düzenleyebilir ve sprint planlama toplantılarında bu önceliklere göre görevleri seçebilirsiniz. Sprint board’larınızda da benzer bir sütun yapısı kurarak işleri takip edebilirsiniz.

3. JQL Sorguları:
Jira Query Language (JQL) kullanarak, belirli etiketlere sahip görevleri hızlıca filtreleyebilir ve raporlar oluşturabilirsiniz. Örneğin, acil ve önemli görevleri bulmak için JQL’de `”labels in (Urgent, Important)”` gibi bir sorgu kullanabilirsiniz.

4. Dashboard Widget’ları:
Jira’da, özelleştirilmiş filtrelerinizi kullanarak oluşturduğunuz JQL sorgularını dashboard’larda widget olarak ekleyebilirsiniz. Böylece, her bir Eisenhower kategorisine ait görevlerin bir özetini hızlıca görebilir ve görevler üzerinde kolayca aksiyon alabilirsiniz.

Jira’yı kullanarak Eisenhower Matrisi’ni projelerinize entegre etmek, görevlerinizi daha etkin yönetmenize ve takımınızın önceliklerini daha iyi anlamasına yardımcı olur. Bu yöntemlerle Jira’nın mevcut işlevselliğini maksimum düzeyde kullanabilir ve projelerinizi daha verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.

Related articles

İş Yerinde Scrum: Scrum Kullanıcı Hikayeleri ile Planlama

  1. Çevikliği Öngörülebilir Kılmak: Yönetici Perspektifi Geleneksel planlama yöntemleri,...

Liderlik İletişim Becerilerini Geliştirme: Etkili Bir Lider Olmanın Anahtarı

İletişim, liderliğin temel taşlarından biridir. Eğitimci ve yazar Colleen...

Daha İyi Kararlar Almak: İş Dünyasında Soru Hazırlama Teknikleri

Karar verme süreci, iş dünyasının en kritik dinamiklerinden biridir....

Kullanıcı Hikaye Nasıl Yazılır?

Kullanıcı hikayelerini yazmak için farklı şablonlar ve konseptler...

Hızlı Değer Teslimi: Agile ile Kullanıcı Hikayeleri Nasıl Optimize Edilir?

Modern yazılım geliştirme süreçleri, müşteri ihtiyaçlarını hızla karşılamak ve...

Case Studies