Yazılım Testi Nedir? Temel Kavramlar ve Uygulama Yöntemleri Rehberi

Yazılım Testinin Tanımı ve Amacı

Yazılım testi, bir yazılım ürününün belirlenen gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını, beklenen şekilde çalışıp çalışmadığını ve hatalar içerip içermediğini doğrulamak için yapılan sistematik bir süreçtir. Testin temel amacı, yazılımın kalitesini artırmak, hataları tespit edip düzeltmek, kullanıcı memnuniyetini sağlamak ve riskleri en aza indirmektir.

Yazılım dünyasında kalite, başarının anahtarıdır. Oluşturulan herhangi bir yazılımın piyasaya sürülmeden önce kapsamlı testlerden geçmesi gerektiği anlamına gelir. Yani Yazılım Kalite Güvencesi (Software Quality Assurance – SQA), bir yazılım ürününün belirlenen kalite standartlarına uygunluğunu sağlama sürecidir. Bu süreçte test tekniklerinin önemi büyüktür çünkü testler, yazılımın işlevselliğini, güvenilirliğini, performansını ve kullanıcı beklentilerini karşılama düzeyini değerlendirmemizi sağlar.

Testin Yazılım Geliştirme Sürecindeki Rolü

Yazılım testi, yazılım geliştirme sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır ve kalite güvencesi sağlar. Test süreci, yazılımın her safhasında hataları saptamak ve düzeltmek, kullanıcı beklentilerini karşılamak ve sistemin performansını doğrulamak için kullanılır. Ayrıca, yazılımın güvenilirliğini ve kullanıcı memnuniyetini artırmada kritik bir role sahiptir.

Test Tekniklerinin Yazılım Kalite Güvencesindeki Rolü

Gerçekleştirdiğimiz testler, yazılım geliştirme yaşam döngüsünün erken aşamalarında hataları ortaya çıkararak düzeltme maliyetlerini düşürür ve ürünün kalitesini artırır. Ayrıca yazılımın belirlenen gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını doğrular, böylece ürünün müşteri beklentilerini karşılaması sağlanır. Test sürecinde gerçekleştirilen farklı test senaryoları altında yazılımın kararlılığını ve güvenilirliğini ölçerek beklenmedik hataların önüne geçilir. Yük ve stres testleri ile yazılımın performansı ölçülür ve yazılımda bulunan darboğazlar tespit edilerek iyileştirmeler yapılır. Kullanılabilirlik testleri ile yazılımı kullanacak kullanıcıların yazılımla etkileşimleri gözlemlenir ve kullanıcı deneyimi iyileştirilir. Son olarak gerçekleştirebileceğimiz güvenlik testleri ile yazılımın potansiyel zafiyetleri ortaya çıkarılır ve güvenlik açıklarının kapatılması sağlanır.

Yazılım Testi Türleri

Yazılım testleri, farklı amaçlara hizmet eden çeşitli türlerde gerçekleştirilir:

Manuel Testler

İnsan test uzmanları tarafından gerçekleştirilen testlerdir. Test senaryoları manuel olarak yürütülür ve sonuçlar gözlemlenir. Manuel testler, genellikle yeni bir sürümün veya özelliğin temel fonksiyonlarını hızla kontrol etmek için kullanılır. Yazılımın ana işlevlerinin düzgün çalışıp çalışmadığını doğrulamak için yapılır.

Geliştirme sürecinde yeni veya beklenmedik durumlarla karşılaşıldığında manuel testler daha esnek bir yaklaşım sunar. Ayrıca yeni geliştirilen özellikler hızla kontrol edilebilir ve hemen geri bildirim sağlanabilir. Bu tarz testler için gerekli altyapı ve kodlama çabası olmadan hızlıca testler gerçekleştirilebilir.

Otomatik Testler

Test senaryolarının otomatik olarak çalıştırıldığı ve sonuçların otomatik olarak değerlendirildiği testlerdir. Test otomasyonu, tekrarlayan testlerin verimliliğini artırır ve insan hatalarını azaltır. Otomatize edilmiş hızlı testler, özellikle sürekli entegrasyon ve sürekli teslimat (CI/CD) süreçlerinde önemlidir. Bu testler, yazılım geliştirme döngüsünün her aşamasında otomatik olarak çalıştırılabilir.

Testler otomatik olarak çalıştırıldığı için, insan müdahalesi olmadığından hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir. Her aşamada aynı test senaryoları, değişiklik yapıldıkça tekrar tekrar kullanılabilir. Otomatize edilen bu testler, sürekli entegrasyon sistemleriyle kolayca entegre edilebilir ve kod tabanına yeni kod eklemeleri yapıldıkça otomatik olarak çalıştırılabilir.

Yazılım Test Süreçleri

Yazılım testi, genellikle aşağıdaki aşamalardan oluşan bir süreç izler:

 1. Test Planlama: Test stratejisi, test kapsamı, test kaynakları ve test takvimi belirlenir.
 2. Test Tasarımı: Test senaryoları, test verileri ve test koşulları hazırlanır.
 3. Test Ortamı Kurulumu: Testlerin gerçekleştirileceği ortam hazırlanır.
 4. Test Uygulama ve Hata Takibi: Test senaryoları yürütülür ve sonuçlar kaydedilir. Tespit edilen hatalar raporlanır ve düzeltilmesi için ilgili birimlere iletilir.
 5. Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Test sonuçları analiz edilir ve yazılımın kalitesi değerlendirilir.

Testin Önemi ve Faydaları

Yazılım testi, yazılım geliştirme sürecinin vazgeçilmez bir parçasıdır ve birçok önemli fayda sağlar:

 • Hata Tespit ve Düzeltme: Testler, yazılımda bulunan hataları ortaya çıkarır ve düzeltilmesini sağlar.
 • Kalite İyileştirme: Testler, yazılımın kalitesini artırır ve kullanıcı memnuniyetini sağlar.
 • Risk Azaltma: Testler, potansiyel riskleri belirleyerek ve azaltarak projenin başarısını artırır.
 • Maliyet Tasarrufu: Erken aşamalarda tespit edilen hataların düzeltilmesi, daha sonra ortaya çıkacak maliyetli sorunların önüne geçer.
 • Güvenilirlik Artışı: Testler, yazılımın güvenilirliğini artırır ve beklenmedik hataların önüne geçer.

Yazılım testi, yazılım geliştirme sürecinin önemli bir parçasıdır ve yazılımın kalitesini, güvenilirliğini ve kullanıcı memnuniyetini artırmak için kritik öneme sahiptir.

Manuel ve Otomasyon Testleri: Yazılım Geliştirme Sürecinde Hangisi Daha Etkili?

Yazılım geliştirme sürecinde, manuel ve otomasyon testleri, yazılım kalitesini sağlamak için kullanılan iki önemli yaklaşımdır. Her iki yöntemin de kendine özgü avantajları, zorlukları ve ideal kullanım senaryoları vardır.

Manuel Testlerin Avantajları ve Zorlukları

Avantajları:

 • İnsan test uzmanlarının deneyim, sezgi ve yaratıcılığından yararlanır. Bu sayede kullanıcı perspektifinden bakılarak beklenmedik hatalar tespit edilebilir.
 • Test senaryolarında hızlı değişikliklere ve yeni senaryoların eklenmesine olanak tanır. Özellikle keşifsel testlerde bu esneklik önemlidir.
 • Kullanıcı arayüzü (UI) ve kullanıcı deneyimi (UX) testleri gibi görsel geri bildirim gerektiren durumlarda manuel testler daha etkilidir.

Zorlukları:

 • Özellikle büyük ve karmaşık projelerde çok zaman alabilir. Tekrarlayan testler, test uzmanları için sıkıcı ve yorucu olabilir.
 • İnsan hatalarına açıktır. Test uzmanlarının dikkatsizliği veya yorgunluğu, hataların gözden kaçmasına neden olabilir.
 • Manuel testlerin ölçeklenebilirliği zordur. Proje büyüdükçe, test ekibinin de büyümesi gerekebilir.

Ne Zaman Manuel Test Tercih Edilmelidir?

 • Yeni bir özellik veya ürünün ilk testlerinde, test uzmanları keşifsel testler yaparak beklenmedik hataları ortaya çıkarabilir.
 • Kullanıcı arayüzü ve kullanıcı deneyimi testlerinde, gerçek kullanıcıların yazılımla etkileşimini gözlemlemek önemlidir.
 • Görsel tasarımın doğruluğunu kontrol etmek için manuel testler gereklidir.
 • Karmaşık iş akışlarını test etmek için manuel testler daha uygun olabilir.

Manuel Testin Sınırlamaları:

 • Manuel testler, özellikle uzun vadede maliyetli olabilir. Test uzmanlarının maaşları, eğitim masrafları ve diğer giderler dikkate alındığında maliyet artabilir.
 • Tekrarlayan testler, manuel olarak yapıldığında zaman kaybına ve verimsizliğe neden olabilir.

Otomasyon Testlerinin Avantajları ve Zorlukları

Avantajları:

 • Otomasyon testleri, manuel testlere göre çok daha hızlı çalışır ve tekrarlayan testleri verimli bir şekilde gerçekleştirir.
 • İnsan hatalarını ortadan kaldırır ve test sonuçlarının tutarlılığını sağlar.
 • Otomasyon testleri, proje büyüdükçe kolayca ölçeklenebilir.
 • Otomasyon testleri, günün her saatinde çalıştırılabilir ve sonuçlar hızlı bir şekilde alınabilir.

Zorlukları:

 • Otomasyon testleri için başlangıçta yatırım yapılması gerekir. Test otomasyon araçları, eğitim ve altyapı maliyetleri dikkate alınmalıdır.
 • Otomasyon testleri, yazılımda yapılan değişikliklere göre güncellenmelidir. Bu da ek bir bakım maliyeti getirebilir.
 • Bazı karmaşık test senaryolarının otomatikleştirilmesi zor olabilir.

Karşılaştırma ve Uygulama Senaryoları

Özellik Manuel Testler Otomasyon Testleri
Hız Yavaş Hızlı
Maliyet Uzun vadede yüksek Başlangıçta yüksek, uzun vadede düşük
Güvenilirlik İnsan hatalarına açık Daha güvenilir
Esneklik Yüksek Düşük
Ölçeklenebilirlik Düşük Yüksek

 

Kullanılan Toollar

Otomatize hızlı testler için kullanılabilecek bazı popüler araçlar şunlardır:

 • Selenium: Web uygulamalarını test etmek için geniş kullanıma sahip bir otomasyon aracıdır. Çok dilli destek sunar.
 • Cypress: Modern web uygulamalarını test etmek için geliştirilmiş başka bir popüler araçtır. Kurulumu ve kullanımı kolaydır.
 • TestComplete: Kullanıcı arayüzü testleri için güçlü bir otomasyon platformudur ve çok çeşitli uygulama türlerini destekler.
 • JUnit/NUnit: Otomatize birim testleri için kullanılan araçlardır. Bu araçlar, hızlı testlerin entegrasyonunu ve yönetimini kolaylaştırır.
 • SonarQube: Kod kalitesini izlemek ve statik kod analizi yapmak için kullanılır.
 • Jenkins: Entegrasyon testleri için kullanılan sürekli entegrasyon sunucusudur.
 • SonarQube Kod kapsamı (code coverage) analizi yapmak için kullanılır.
 • Selenium WebDriver: Otomatikleştirilmiş entegrasyon testleri için sıklıkla kullanılır.

Projenin ölçeği, bütçesi ve zaman çerçevesi gibi faktörlere bağlı olarak oluşturulan otomasyon, özellikle büyük ve sürekli güncellenen projelerde, test süreçlerini hızlandırmak ve verimliliği artırmak için etkili bir yol sunar. Ancak, manuel testlerin sunduğu esneklik ve hızlı adaptasyon kabiliyeti, özellikle yeni ve karmaşık özelliklerin ilk kez test edilmesi durumunda yararlı olabilir.

Hangi Durumlarda Hangi Test Türü Tercih Edilmelidir?

 • Manuel Testler: Keşifsel testler, kullanılabilirlik testleri, görsel testler ve karmaşık iş akışlarının test edilmesi için idealdir.
 • Otomasyon Testleri: Tekrarlayan testler, regresyon testleri, performans testleri ve yük testleri için uygundur.

Gerçek Dünya Senaryolarından Örnekler

 • Bir e-ticaret sitesinin kullanıcı arayüzü ve kullanıcı deneyimi testleri için manuel testler daha uygundur.
 • Bir bankacılık uygulamasının güvenlik açıklarını tespit etmek için otomasyon testleri kullanılabilir.
 • Bir oyunun farklı platformlarda ve cihazlarda düzgün çalıştığından emin olmak için hem manuel hem de otomasyon testleri yapılmalıdır.
 • Bir turizm firmasının altyapısını test ederken fonksiyonel, fonksiyonel olmayan bazı durumlarda manuel bazı durumlarda otomatik testler yapılmalıdır.

Sonuç olarak, manuel ve otomasyon testleri birbirini tamamlayan yöntemlerdir ve yazılım geliştirme sürecinde birlikte kullanılmaları en etkili sonucu verir. Projenin ihtiyaçlarına ve bütçesine göre doğru test stratejisini belirlemek, yazılım kalitesini sağlamak için önemlidir.

Beyaz Kutu, Siyah Kutu ve Gri Kutu Testleri: Yazılım Test Metodolojileri Arasındaki Farklar

Yazılım test metodolojileri, yazılımın farklı yönlerini test etmek için kullanılan farklı yaklaşımlardır. Beyaz kutu, siyah kutu ve gri kutu testleri, bu metodolojiler arasında en yaygın olarak kullanılanlardır.

Beyaz Kutu Testinin Tanımı ve Uygulamaları

Beyaz kutu testi, yazılımın iç yapısına, koduna ve algoritmalarına odaklanır. Bu test türü genellikle yazılım geliştiriciler tarafından yapılır. Bu test türleri, genellikle yazılım geliştiriciler tarafından uygulanır çünkü bu testlerin yapılabilmesi için yazılımın iç yapısının ve kodunun bilinmesi gerekir.

Beyaz kutu testleri, yazılımın iç yapısına, koduna ve işleyişine detaylı bir şekilde odaklanır. Bu tür testler genellikle yazılım geliştirme sürecinin erken aşamalarında gerçekleştirilir.

Ne Zaman Kullanılır?

 • Birim testleri
 • Entegrasyon testleri
 • Kod kapsamı analizi
 • Güvenlik açıklarının tespiti

Kullanılan Testler 

Unit Testing (Birim Testi)

Birim testi, yazılımın en küçük test edilebilir parçalarının (fonksiyonlar, metotlar, sınıflar) bağımsız olarak test edilmesi işlemidir. Kodun doğru çalışıp çalışmadığını doğrulamak için kullanılır.

Yazılımın en küçük birimlerini (fonksiyonlar, metodlar) test etmek için yazılım geliştiriciler tarafından ayrıntılı test senaryoları yazılır. Her fonksiyon veya metod için olası girdiler ve beklenen çıktılar belirlenir.

Geliştirme sürecinin ilk aşamalarında, her bir modülün veya komponentin ayrı ayrı test edilmesi gerektiğinde birim testleri devreye girer.

Integration Testing (Entegrasyon Testi)

Entegrasyon testi, birden fazla birimin veya modülün birlikte çalışabilirliğini test etmek için kullanılır. Bu test, modüller arası arayüzlerin ve etkileşimlerin doğru şekilde çalıştığını doğrular.

Bağımsız test edilmiş modüller bir araya getirilir ve bu modüllerin birlikte doğru bir şekilde çalışıp çalışmadığı kontrol edilir. Bu, modüller arası veri akışı ve işlevsellik üzerine odaklanır.

Modüller veya sistem komponentleri bir araya getirildiğinde, aralarındaki veri akışı ve işlevsellik kontrol edilir.

Static Code Analysis (Statik Kod Analizi)

Statik kod analizi, kodun çalıştırılmasına gerek kalmadan, yazılımın kaynak kodunun incelenmesidir. Bu analizle, potansiyel hatalar, kod standardı ihlalleri ve performans sorunları tespit edilir.

Kodun çalıştırılmasına gerek kalmadan, kod üzerinde çeşitli kontroller yapılır. Potansiyel hatalar, kod standartlarına uyumluluk ve performans sorunları incelenir. Geliştirme sürecinin herhangi bir aşamasında, kodun kalitesini ve güvenliğini artırmak amacıyla kullanılır.

Path Testing (Yol Testi)

Yol testi, yazılımın mümkün olan tüm yollarını (if-else durumları, döngüler vb.) test ederek, tüm koşulların ve dallanmaların çalıştırılmasını sağlar.

Kodun içindeki tüm yolların test edilmesini gerektirir. Bütün şartların ve dallanmaların etkin bir şekilde test edilmesi sağlanır.

Yazılımın karmaşık mantıksal yapılarını içerdiği durumlarda, olası hata noktalarını tespit etmek için kullanılır.

Code Coverage Testing (Kod Kapsama Testi)

Kod kapsama testi, yazılım testlerinin kodun ne kadarını kapsadığını ölçer. Bu testle, testlerin eksik kaldığı veya daha fazla dikkat gerektiren kod bölgeleri belirlenir. Test sürecinin etkinliğini artırmak ve eksik kalan test senaryolarını belirlemek için kullanılır. Hangi kod bölümlerinin test edildiğini ve hangi bölümlerin test dışı kaldığını analiz eder.

Her test tekniği, yazılımın farklı yönlerini değerlendirir ve kalite güvencesinin kritik bir parçasıdır. Yazılım projelerinizde doğru teknikleri uygulamak, ürününüzün piyasaya sürüldüğünde yüksek kalitede olmasını sağlar.

Beyaz Kutu testi yapılırken yazılımın iç yapısı da incelendiği için daha kapsamlı testler yapılabilir. Bu aşamada geliştirme sürecinin erken aşamalarında hatalar tespit edilebilir. Kodun daha iyi anlaşılması ve optimize edilmesi sağlanır.

Siyah Kutu Testinin Tanımı ve Uygulamaları

Siyah kutu testi, yazılımın iç yapısını göz ardı ederek dıştan gelen girdilere ve çıktılara odaklanır. Bu test, uygulamanın kullanıcı arayüzü üzerinden gerçekleştirilir. Yazılımın iç yapısına veya koduna odaklanmaz, bunun yerine yazılımın dıştan nasıl tepki verdiğini ve kullanıcıların karşılaşabileceği işlevsellikleri test eder.

Yazılımın iç yapısı test edilmediği için bu testler hızlı gerçekleşir. Bu sebeple hızlı testler hem manuel hem de otomatize edilebilir şekilde yapılabilir. Seçim genellikle projenin gereksinimlerine, test süreçlerinin olgunluğuna ve mevcut kaynaklara bağlıdır.

Ne Zaman Kullanılır?

 • Kabul testleri
 • Sistem testleri
 • Kullanılabilirlik testleri
 • Performans testleri

Kullanılan Test Yöntemleri

Smoke Testing (Duman Testi) 

Smoke testi, özellikle yeni sürümler veya güncellemeler sonrasında yazılımın temel bileşenlerinin doğru şekilde çalıştığını kontrol eder. Burada yazılımın iç kod yapısına değil, dışa dönük fonksiyonlarının doğru çalışıp çalışmadığına bakılır.

Stress Testing (Stres Testi)

Stress testi, yazılımın veya sistemlerin yüksek yük altında nasıl performans gösterdiğini test eder. Bu süreçte sistem komponentlerinin nasıl işlediği değil, sistem üzerindeki aşırı yük veya talepler altında genel dayanıklılık ve performans incelenir.

Regression Testing (Regressyon Testi)

Regressyon testi, mevcut işlevselliği koruyup korumadığını görmek için yazılımda yapılan değişikliklerin test edilmesidir. Bu test kodun iç yapısına değil genellikle kullanıcı perspektifinden yazılımın doğru şekilde çalışıp çalışmadığını değerlendirir.

Bu test yöntemleri, yazılımın fonksiyonelliğini kullanıcı seviyesinde değerlendirir ve spesifik kod bloklarını veya algoritmaları analiz etmek yerine, yazılımın genel performansını ve kullanıcı arayüzünün davranışlarını inceler. Bu nedenle, genellikle black-box testing kategorisinde yer alırlar. Ancak, bu testlerin bazıları bazı durumlarda beyaz kutu teknikleriyle birleştirilebilir veya adaptasyon gösterebilir. Özellikle, stres ve regression testlerinde bazen sistemin iç yapılarına yönelik bilgiler de dikkate alınabilir, fakat bu genellikle testin odak noktası değildir.

Avantajları:

Yazılım, gerçek kullanıcıların nasıl kullanacağı göz önünde bulundurularak test edilir. Sistemi test eden test uzmanları, yazılımın iç yapısı hakkında bilgi sahibi olmadıkları için daha tarafsız testler yapabilirler. Bu aşamada test yapan kişiler daha az teknik bilgi gerektirir: Siyah kutu testleri için derinlemesine teknik bilgi gerekmez.

Gri Kutu Testinin Tanımı ve Uygulamaları

Gri kutu testi, beyaz kutu ve siyah kutu testlerinin bir kombinasyonudur. Bu test türünde, test uzmanları yazılımın iç yapısı hakkında kısmi bilgiye sahiptir. Bu bilgi, test senaryolarını daha etkili bir şekilde oluşturmak için kullanılır.

Ne Zaman Tercih Edilir?

 • Entegrasyon testleri
 • Web servisleri testleri
 • Veritabanı testleri

Avantajları:

Beyaz kutu ve siyah kutu testlerinin avantajlarını birleştirir. Böylelikle daha etkili test senaryoları oluşturulmasını sağlar. Hem alt yapıya hem de kullanıcı deneyimine aşina olduğu için hem fonksiyonel hem de fonksiyonel olmayan testler için kullanılabilir.

Gri Kutu testleri beyaz kutu testleri kadar kapsamlı olmayabilir. Siyah kutu testleri kadar tarafsız olmayabilir. Beyaz kutu, siyah kutu ve gri kutu testleri, yazılım testinde kullanılan farklı yaklaşımlardır. Her bir yöntemin kendine özgü avantajları ve dezavantajları vardır. Hangi yöntemin kullanılacağı, testin amacına, yazılımın karmaşıklığına ve mevcut kaynaklara bağlı olarak değişir.

Fonksiyonel ve Regresyon Testi: Yazılım Test Süreçlerindeki Rolü ve Önemi

Yazılım test süreçlerinde, fonksiyonel ve regresyon testleri, yazılımın kalitesini ve güvenilirliğini sağlamak için kritik öneme sahip iki temel test türüdür. Her iki test türü de yazılımın farklı yönlerini değerlendirerek, hataları tespit etmeyi ve yazılımın beklenen şekilde çalıştığından emin olmayı amaçlar.

Fonksiyonel test nedir?

Fonksiyonel test, bir yazılımın belirlenen gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını doğrulamak için yapılan test türüdür. Bu testler, yazılımın işlevselliğini, kullanıcı arayüzünü, API’lerini, veri tabanı bağlantılarını ve diğer bileşenlerini kontrol eder.

Fonksiyonel testin önemi ve uygulama alanları:

 • Gereksinimlerin doğrulanması: Fonksiyonel testler, yazılımın belirlenen gereksinimlere uygun olarak çalıştığından emin olmak için kullanılır.
 • Hata tespiti: Yazılımın beklenen şekilde çalışmadığı durumları tespit etmek için kullanılır.
 • Kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi: Kullanıcı arayüzü ve kullanıcı deneyimi ile ilgili sorunları belirleyerek kullanıcı memnuniyetini artırmak için kullanılır.
 • Yazılımın kalitesinin artırılması: Fonksiyonel testler, yazılımın genel kalitesini artırmak ve güvenilirliğini sağlamak için kullanılır.

Regresyon testi nedir?

Regresyon testi, yazılımda yapılan değişikliklerin (hata düzeltmeleri, yeni özellikler ekleme vb.) mevcut işlevselliği bozmadığını doğrulamak için yapılan test türüdür. Bu testler, yazılımın kararlılığını ve güvenilirliğini korumak için önemlidir.

Değişikliklerin test süreçlerine etkisi:

 • Hata düzeltmeleri: Hata düzeltmelerinin yeni hatalara yol açmadığından emin olmak için regresyon testleri yapılır.
 • Yeni özellikler: Yeni özelliklerin mevcut işlevselliği etkileyip etkilemediğini kontrol etmek için regresyon testleri yapılır.
 • Performans iyileştirmeleri: Performans iyileştirmelerinin yazılımın diğer alanlarını olumsuz etkileyip etkilemediğini doğrulamak için regresyon testleri yapılır.

İki Test Türünün Karşılaştırılması

Özellik Fonksiyonel Test Regresyon Testi
Amaç Yazılımın gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını doğrulamak Yazılımda yapılan değişikliklerin mevcut işlevselliği bozmadığını doğrulamak
Zamanlama Geliştirme sürecinin her aşamasında yapılır Yazılımda değişiklik yapıldıktan sonra yapılır
Kapsam Yazılımın tüm işlevlerini kapsar Değişikliklerden etkilenen alanları kapsar

Fonksiyonel ve regresyon testlerinin birlikte kullanımı:

Fonksiyonel ve regresyon testleri, yazılım geliştirme sürecinde birlikte kullanıldığında en etkili sonuçları verir. Fonksiyonel testler, yazılımın doğru çalıştığından emin olmak için kullanılırken, regresyon testleri, yapılan değişikliklerin yazılımı bozmadığından emin olmak için kullanılır. Bu iki test türü birlikte, yazılımın kalitesini ve güvenilirliğini sağlamak için önemli bir rol oynar.

Yazılım Performans Testi: Stratejiler, Araçlar ve İpuçları

Yazılım performans testi, bir yazılım uygulamasının belirli koşullar altında nasıl performans gösterdiğini değerlendirmek için kullanılan bir test yöntemidir. Bu testler, yazılımın hızını, ölçeklenebilirliğini, kararlılığını ve kaynak kullanımını ölçerek, potansiyel performans sorunlarını belirlemeyi ve çözmeyi amaçlar.

Performans Testi Nedir?

Performans testi, yazılımın gerçek dünya koşullarında nasıl davranacağını simüle ederek, kullanıcıların deneyimleyeceği performansı tahmin etmeye yardımcı olur. Bu testler, yazılımın beklenen kullanıcı yükü altında, farklı donanım ve yazılım konfigürasyonlarında nasıl çalıştığını değerlendirmek için kullanılır.

Performans testinin önemi ve ne zaman yapılmalıdır?

Performans testi, yazılım geliştirme sürecinin önemli bir parçasıdır ve aşağıdaki durumlarda yapılmalıdır:

 • Yeni bir yazılım uygulaması geliştirilirken: Performans sorunlarını erken tespit etmek ve çözmek için.
 • Mevcut bir yazılım uygulamasında değişiklik yapılırken: Değişikliklerin performansı olumsuz etkileyip etkilemediğini kontrol etmek için.
 • Yazılım uygulaması yeni bir ortama taşınırken: Yeni ortamın performansı nasıl etkilediğini görmek için.
 • Kullanıcı sayısında veya işlem hacminde artış beklenirken: Yazılımın artan yüke dayanıp dayanamayacağını test etmek için.

Performans Testi Araçları ve Teknikleri

Popüler performans testi araçları:

 • JMeter: Açık kaynaklı, yük testi ve performans ölçümü için kullanılan popüler bir araçtır.
 • LoadRunner: Geniş kapsamlı bir performans testi aracıdır, ancak ücretli bir çözümdür.
 • Gatling: Scala tabanlı, yüksek performanslı bir yük testi aracıdır.
 • k6: Modern, geliştirici dostu bir yük testi aracıdır.

Performans testi stratejileri:

 • Yük testi: Yazılımın belirli bir kullanıcı yükü altında nasıl performans gösterdiğini ölçer.
 • Stres testi: Yazılımın aşırı yük altında nasıl davrandığını ve kırılma noktalarını belirler.
 • Dayanıklılık testi: Yazılımın uzun süreli yük altında kararlılığını test eder.
 • Spike testi: Yazılımın ani yük artışlarına nasıl tepki verdiğini ölçer.

Performans Testi Sonuçlarının Analizi

Test sonuçlarının değerlendirilmesi:

 • Yanıt süresi: İsteklerin ne kadar sürede yanıtlandığını gösterir.
 • İşlem hacmi: Belirli bir süre içinde kaç isteğin işlendiğini gösterir.
 • Hata oranı: İsteklerin ne kadarının hatalı olduğunu gösterir.
 • Kaynak kullanımı: İşlemci, bellek, disk ve ağ kullanımı gibi kaynakların nasıl kullanıldığını gösterir.

Performans bottlenecks ve çözüm yolları:

Performans testi sonuçları, yazılımın performansını olumsuz etkileyen darboğazları (bottlenecks) belirlemek için kullanılır. Bu darboğazlar, donanım, yazılım, veritabanı veya ağ kaynaklı olabilir. Darboğazları çözmek için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir:

 • Donanım yükseltme: Daha güçlü donanım kullanmak.
 • Yazılım optimizasyonu: Kodun daha verimli çalışmasını sağlamak.
 • Veritabanı optimizasyonu: Veritabanı sorgularını ve indekslerini optimize etmek.
 • Ağ optimizasyonu: Ağ bant genişliğini artırmak veya ağ trafiğini optimize etmek.

Yazılım performans testi, yazılımın kalitesini ve kullanıcı memnuniyetini artırmak için önemli bir adımdır. Doğru araçlar, teknikler ve stratejiler kullanılarak yapılan performans testleri, yazılımın gerçek dünya koşullarında nasıl performans göstereceği hakkında değerli bilgiler sağlar ve potansiyel sorunların çözülmesine yardımcı olur.

 1. Kullanılabilirlik ve Güvenlik Testleri: Yazılımın Kullanıcı Deneyimi ve Güvenliğini Optimize Etme

Kullanılabilirlik Testinin Temelleri

 • Kullanılabilirlik testi nedir?

Kullanılabilirlik testi, bir yazılımın kullanıcılar tarafından ne kadar kolay ve etkili bir şekilde kullanılabildiğini değerlendirmek için yapılan bir test türüdür. Bu testler, kullanıcıların yazılımla etkileşimlerini gözlemleyerek, tasarım, gezinme, içerik ve genel kullanıcı deneyimi ile ilgili sorunları belirlemeyi amaçlar.

 • Kullanılabilirlik testi nasıl yapılır?

Kullanılabilirlik testleri, genellikle gerçek kullanıcılarla gerçekleştirilir. Kullanıcılara belirli görevler verilir ve bu görevleri yerine getirirken gözlemlenirler. Kullanıcıların davranışları, karşılaştıkları sorunlar ve geri bildirimleri kaydedilir. Bu veriler daha sonra yazılımın kullanılabilirliğini iyileştirmek için kullanılır.

Güvenlik Testinin Önemi

 • Güvenlik testi nedir?

Güvenlik testi, bir yazılımın güvenlik açıklarını belirlemek ve düzeltmek için yapılan bir test türüdür. Bu testler, yazılımın yetkisiz erişime, veri hırsızlığına, kötü amaçlı yazılımlara ve diğer güvenlik tehditlerine karşı ne kadar dirençli olduğunu değerlendirir.

 • Güvenlik testi süreçleri ve araçları:

Güvenlik testleri, genellikle aşağıdaki süreçleri içerir:

 1. Zafiyet taraması: Yazılımda bilinen güvenlik açıklarını tespit etmek için otomatik araçlar kullanılır.
 2. Sızma testi (Penetration testing): Yazılımın güvenliğini test etmek için etik hackerlar tarafından gerçekleştirilen simüle edilmiş saldırılardır.
 3. Kod incelemesi: Yazılım kodunda güvenlik açıklarını manuel olarak aramak için yapılır.

Testlerin Kullanıcı Deneyimi Üzerindeki Etkisi

 • Testlerin UX/UI üzerindeki doğrudan etkileri:

Kullanılabilirlik ve güvenlik testleri, kullanıcı deneyimi (UX) ve kullanıcı arayüzü (UI) üzerinde doğrudan etkiye sahiptir. Kullanılabilirlik testleri, kullanıcıların yazılımı daha kolay ve etkili bir şekilde kullanmalarını sağlayacak iyileştirmelerin yapılmasına yardımcı olur. Güvenlik testleri ise, kullanıcıların verilerinin ve bilgilerinin güvende olmasını sağlayarak güvenilir bir kullanıcı deneyimi sunar.

 • Kullanıcı memnuniyetinin artırılması:

Kullanılabilirlik ve güvenlik testleri, kullanıcı memnuniyetini artırmak için önemlidir. Kullanıcı dostu ve güvenli bir yazılım, kullanıcıların yazılımı daha fazla kullanmasını ve yazılıma daha fazla güvenmesini sağlar. Bu da kullanıcı memnuniyetini ve sadakatini artırır.

 1. Yazılım Test Dokümantasyonu: Test Planı ve Senaryolarının Hazırlanması

Test Planının Oluşturulması

 • Test planı nedir ve nasıl hazırlanır?

Test planı, bir yazılım projesinin test sürecini tanımlayan bir belgedir. Test hedeflerini, kapsamını, yaklaşımlarını, kaynaklarını, zaman çizelgesini ve test edilecek özellikleri belirtir. Test planı, test ekibi için bir yol haritası görevi görür ve test sürecinin başarılı bir şekilde yönetilmesine yardımcı olur.

 • Test planının içermesi gerekenler:

Test planı genellikle aşağıdaki bilgileri içerir:

 1. Test hedefleri
 2. Test kapsamı
 3. Test yaklaşımları
 4. Test ortamı
 5. Test verileri
 6. Test araçları
 7. Test görevleri
 8. Test zaman çizelgesi
 9. Riskler ve varsayımlar
 10. Test ölçütleri

Test Senaryo ve Vakalarının Hazırlanması

 • Etkili test senaryoları nasıl yazılır?

Etkili test senaryoları, yazılımın belirli bir işlevselliğini veya özelliğini test etmek için adım adım talimatlar içeren belgelerdir. Test senaryoları, test amacını, test adımlarını, beklenen sonuçları ve test verilerini içermelidir.

 • Test vakalarının detaylandırılması:

Test vakaları, test senaryolarının daha detaylı bir şekilde açıklandığı belgelerdir. Test vakaları, test senaryosunda belirtilen her adım için girdi değerlerini, beklenen çıktı değerlerini ve test koşullarını içerir.

Dokümantasyonun Test Süreçlerine Katkısı

 • Dokümantasyonun önemi:

Yazılım test dokümantasyonu, test sürecinin başarısı için kritik öneme sahiptir. Test planı, test senaryoları ve test vakaları, test ekibinin testleri doğru ve tutarlı bir şekilde gerçekleştirmesine yardımcı olur. Ayrıca, dokümantasyon, test sonuçlarının izlenmesini ve raporlanmasını kolaylaştırır.

 • Dokümantasyonun test süreçlerini nasıl iyileştirdiği:

Yazılım test dokümantasyonu, test süreçlerini aşağıdaki şekillerde iyileştirebilir:

 1. İletişimi kolaylaştırır: Test ekibi üyeleri arasındaki iletişimi kolaylaştırır ve herkesin aynı hedeflere doğru çalışmasını sağlar.
 2. Tutarlılığı sağlar: Testlerin tutarlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.
 3. İzlenebilirliği artırır: Test sonuçlarının izlenmesini ve raporlanmasını kolaylaştırır.
 4. Verimliliği artırır: Testlerin daha verimli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.
 1. Yazılım Test Süreçlerinde Test Durumlarının Oluşturulması ve İzlenmesi

Test Durumlarının Oluşturulması

 • Test durumu nedir ve nasıl oluşturulur?

Test durumu, bir test senaryosunun belirli bir koşul altında yürütülmesiyle elde edilen sonuçları ifade eder. Test durumları, test senaryolarının gerçek dünya koşullarında nasıl çalıştığını doğrulamak için kullanılır.

Test durumları, test senaryolarındaki her adım için farklı girdi değerleri, beklenen çıktı değerleri ve test koşulları belirtilerek oluşturulur.

 • Test durumlarının yazılım test süreçlerindeki yeri:

Test durumları, yazılım test sürecinin önemli bir parçasıdır. Test senaryolarının gerçek dünya koşullarında nasıl çalıştığını doğrulamak için kullanılırlar. Test durumları, yazılımın farklı koşullar altında nasıl davrandığını anlamayı ve potansiyel sorunları belirlemeyi sağlar.

Test Süreçlerinin İzlenmesi

 • Test süreçlerinin izlenmesi ve yönetimi:

Test süreçlerinin izlenmesi ve yönetimi, testlerin planlandığı gibi ilerlemesini ve tamamlanmasını sağlamak için önemlidir. Test yöneticileri, testlerin ilerlemesini takip eder, sorunları çözer ve test sonuçlarını raporlar.

 • Test süreçlerinde verimliliği artırma yöntemleri:

Test süreçlerinde verimliliği artırmak için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir:

 1. Test otomasyonu: Tekrarlayan testleri otomatikleştirerek zaman ve kaynak tasarrufu sağlamak.
 2. Test yönetim araçları: Test planlama, test yürütme ve test raporlama gibi test süreçlerini yönetmek için araçlar kullanmak.
 3. Erken test: Geliştirme sürecinin erken aşamalarında testlere başlamak.
 4. Test önceliklendirme: En önemli testleri önceliklendirerek test sürecini optimize etmek.

Test Raporlama ve Değerlendirme

 • Test sonuçlarının raporlanması:

Test sonuçları, yazılımın kalitesi hakkında bilgi vermek için raporlanır. Test raporları, test edilen özellikleri, test edilen senaryoları, test sonuçlarını ve tespit edilen sorunları içermelidir.

 • Test süreçlerinin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi:

Test süreçlerinin değerlendirilmesi, gelecekteki testlerin daha etkili olmasını sağlamak için önemlidir. Test yöneticileri, test sonuçlarını analiz ederek test süreçlerindeki iyileştirme alanlarını belirleyebilirler.

İlgili İçerikler

DevOps Yolculuğunda İdeal Çalışma Ortamları

DevOps, yazılım geliştirme (Development) ve operasyon (Operations) ekipleri arasındaki...

API’lerin Çalışma Şekli: Basit Bir Açıklama

API (Application Programming Interface - Uygulama Programlama Arayüzü), farklı...

Prompt Mühendisliği – Zero-Shot Chain-of-Thought Nedir?

Prompt Mühendisliği, yapay zekâ modelleriyle etkileşim kurarken kullanılan komutların...

Prompt Mühendisliği: Chain of Thought Nedir?

"Chain-of-Thought-Düşünce Zinciri" yaklaşımı, Yapay Zeka dil modellerinin daha karmaşık...

Prompt Engineering Nedir?

Blog yazı serimize Prompt Engineering yani İstem Mühendisliğinin ne...

İncelemelerim